Skoler

Skoler eller midlertidige klasselokaler opføres ofte af moderne lavenergi pavilloner, og Ajos’ mangeårige erfaring med pavillonløsninger gør det hurtigt og nemt at opføre en komplet midlertidig skole med alle de nødvendige faciliteter som en skoledag kræver.

En midlertidige skole kan, ligesom midlertidige vuggestuer og børnehaver, opføres i op til tre etager, og det er muligt at bygge pavillonerne sammen med en eksisterende skole.

Hvis den midlertidige skole opføres i to eller tre etager kan både indvendige og udvendige trapper samt elevator tænkes ind i indretningen. Hvis skolen bygges i mere end to etager, er det et lovkrav, at der installeres elevator.

Midlertidige skoler indrettes ofte i samarbejde med bygherre, rådgiver og arkitekt, og da Ajos’ pavillonkoncept indeholder stor mulighed for variation i forhold til indretningen kan skolen opføres som bygherre ønsker det.

Skole med klasselokaler, faglokaler mm.

Alle nødvendige rum på en skole kan bygges af pavilloner, fx klasselokaler, lærerværelser, grupperum, kontorer og andre administrationslokaler samt SFO og faglokaler, som fx fysiklokaler, tandpleje og bibliotek.

Desuden monteres der både børnetoiletter, voksentoiletter og handikaptoiletter i pavillonerne. Antallet af de forskellige typer toiletter sker på baggrund af skolens fordeling i forhold til små og større børn samt voksne. 

De forskellige lokaler indrettes med alle nødvendige former for faciliteter, som fx tavler, skabe og skuffer til eleverne, av-udstyr, whiteboard og andet relevant udstyr til brug i undervisningen.

Pavilloner til brug i skolemiljøer er desuden udstyret med kabelkanaler indeholdende bl.a. tilslutning til internet. Det er derfor nemt at installere en fælles it-løsning, kabel og/eller Wi-Fi, så elever og lærere hurtigt kan komme på internettet.

Skole med fleksible skillevægge

Pavillonerne indrettes med fleksible skillevægge, som hurtigt og nemt kan sættes op og tages ned igen. Det er derfor let at flytte rundt på skillevæggene, og skolens indretning kan hurtigt ændres i takt med, at behovet for lokaler ændrer sig. Pavilloner med trappemoduler og pavilloner indbyggede brugsvandsinstallationer er eneste undtagelse.

Skole med intelligent styring af elektriske komponenter

Pavillonerne er som standard forberedt brugen af KNX-styring, der er et intelligent styringssystem, der bl.a. bruges i forbindelse med styring af lys, varme, ventilation, solafskærmning og stikkontakter.

KNX-styringen giver mulighed for at inddele skolen i flere zoner, og hver zone kan konfigureres individuelt, således kan hvert klasselokale fx udgøre en zone, der ’lukker sig selv ned’ i takt med, at elever og lærere forlader lokalet.

Det er en løsning, som er med til at reducere skolens energispild samtidig med, at der bruges mindre CO2. Tillige kan løsningen medvirke til at den midlertidige skole lever op til kravene i bygningsreglement BR15.

Skole med moderne gulvvarme

Pavillonerne opvarmes ved hjælp af vandbåren gulvvarme, og gulvvarmeinstallationen kan tilsluttes alle gængse former for varmekilder.

Gulvvarmeanlægget gør det nemt at indrette skolelokalerne, da der ikke skal tages hensyn til placeringen af radiatorer.

Desuden løftes indeklimaet på skolen, når lokalerne opvarmens jævnt ved hjælp af gulvvarme, og der forekommer ingen ubehagelige lugtgener ved støvforbrænding på radiatorer.

I de varme måneder kan gulvvarmeinstallationen bruges til at nedkøle pavillonerne.

Skole med god akustik og lys

Indvendigt er pavillonerne beklædt med materialer, som absorberer høje lyde og fjerner uønsket rumklang. Pavillonerne er derfor meget velegnede til brug ved opførelsen af midlertidige klasselokaler, og især lærerne er glade for den gode akustik i pavillonerne.

Klasselokalerne overholder gældende myndighedskrav i forhold til lys, og pavillonerne kan leveres med store vinduespartier, hvis der er ønske om at binde det indvendige og udvendige skolemiljø sammen.

Pavillonerne er desuden forberedt montage af solskærme, som kan monteres efter behov.

Denne side gør brug af cookies. Ved at browse videre accepterer du brugen af dette Læs mere om cookies