Specialskole i Valby

Ajos har projekteret og opført pavillonbyggeriet af en specialskole i Valby, inklusive jordarbejder, fundamenter, tilslutninger og adgangsveje. Ajos står desuden for bygningsdrift og al service.

Bygherre: Københavns Kommune       
Entrepriseform: Hovedentreprise

Størrelse: 2.100 m²  
   
Antal moduler: 44

Ibrugtaget: Juli 2018
   
Bygningsreglement: BR18

Standarder: Lon styring lys, ABA, AIA, ABDL og IT

Modulmål (m): L 9,6 x B 4,0 x H 3,45 (indvendig højde 2,5)

Projektet omfatter en midlertidig specialskole, der er opført som 2-etagers pavillonbyggeri i to blokke.

De to blokke er sammenbyggede med en lys gang, hvor de to ydervægge består gulv-til-loft glaspartier. Mellemgangen gør det nemt for brugerne at komme rundt i bygningen. For adgang til 1. sal er der etableret indvendig trappe.

Der findes i bygningen undervisningslokaler, kreative rum, kontorer til administrationen, personalestuer med køkken og depotrum med specialfremstillet personaleskabe. Depotrummene er placeret i bygningen, så de er let tilgængelige fra alle undervisningsrum. 

På væggene er der i ’belastede rum’ monteret akustikpaneler, for at optimere arbejdsmiljøet for brugerne. 

Pavillonerne er udført med antracitgrå facadebeklædning, hvide træ/aluminium vindues- og dørpartier, udvendige inddækninger i indfarvet antracitgrå stål og tagrender i stål.

Pavillonbygningen er opført handicapvenligt med niveaufri adgang både ind- og udvendigt, såvel som der er handicaptoilet i stuen.

Belysningen styres generelt i bygningen af vha. sensorer, og kan også styres via Luxomat fjernbetjeninger. Bygningen indeholder desuden serverrum, og der er på begge etager opsat acces points til WiFi-adgang.

Luft-til-vand varmepumpe til opvarmning af bygningen med gulvvarme udført i 2 zoner pr. modul. Med trådløs termostat styring. Suppleret af en kombineret varmtvandsbeholder/varmepumpe (luft/luft og luft til vand) som forsyner varmt brugsvand og giver et tilskud til rumopvarmningen.


Denne side gør brug af cookies. Ved at browse videre accepterer du brugen af dette Læs mere om cookies