Genhusningslejligheder i Daruplund

Ajos har i foråret 2011 opsat skurby til bygherre, rådgiver, byggeledelse og de fleste af underentreprenørerne samt etableret 21 ens indrettede genhusningslejligheder, som hver især er ca. 60 m² store.

Lejeperiode:  20 måneder.

Boligområdet Lunden, som er i gang med en større renovering, består af 16 blokke med i alt 309 lejligheder. Håndværkerne har 30 arbejdsdage pr. opgang med enten seks eller ni lejligheder. Blandt meget andet skal lægges 26.000 kvadratmeter nye gulve og skiftes 1.200 vinduer.

Vi har endvidere monteret byggestrøm til genhusningslejlighederne, skurbyen og byggepladsen generelt. Ajos har desuden fast en elektriker gående på pladsen, som dels sørger for byggestrømmen, og dels tager sig af driften af genhusningspavillonerne.

Beboerne skal flytte fuldstændig ud af lejlighederne og bliver genhuset i pavilloner. Der bor hver familie i de seks uger, renoveringen af hver opgang tager. Det betyder, at hver fjortende dag flytter en familie tilbage til deres lejlighed om lørdagen mens en ny familie flytter ind i pavillonen om søndagen. Det kræver virkeligt, at tidsplanerne spiller - helt ned på dage.

”Samarbejdet kører forbilledligt, og alle entreprenører har endda valgt at spise frokost sammen”
- projektleder Torben Jarnit fra Lindpro a/s.


Denne side gør brug af cookies. Ved at browse videre accepterer du brugen af dette Læs mere om cookies