Første svanemærkede institution i Høje-Taastrup Kommune

Ajos har projekteret og opført pavillonbyggeriet inklusive jordarbejder, fundamenter, tilslutninger og adgangsveje. Ajos står for bygningsdrift og al service.

Bygherre: Høje-Taastrup Kommune       
Entrepriseform: Hovedentreprise

Størrelse: 1.258 m²  
   
Antal moduler: 32

Ibrugtaget: Juni 2021
   
Bygningsreglement: BR18

Standarder: ABA, Airmaster, og ABDL.

Modulmål (m): L 9,6 x B 4,0 x H 3,45 (indvendig højde 2,5)

Projektet omfatter opførelse af en integreret daginstitution, der er opført af midlertidige og flytbare pavillonmoduler. Bygningen er indrettet til 12 grupper fordelt på cirka 90 vuggestuebørn og 30 børnehavebørn inkl. personalefaciliteter. 

Bygningen er opført som en L-form i to etager, hvor førstesalen primært er tiltænkt de store børnehavebørn. 

Der er niveaufri og handikapvenlig adgang til alle udvendige døre. 

Stueetagen er indrettet med grupperum med tilhørende puslerum, børnegarderober med plads til børnenes tøj, to store fællesrum og et stort anretterkøkken samt et vaskeri.

Fra stueetagen er der adgang til 1. salen via en indvendig trappe og en elevator, hvilket er med til at gøre bygningen handikapvenlig, såvel som at arbejdsmiljøet højnes, når der fx skal transporteres madvogne fra køkkenet i stueetagen til førstesalen.

Førstesalen er, som stueetagen, indrettet med en blanding af grupperum og fællesrum med tilhørende puslerum samt garderober til børnene. Derudover er der personalefaciliteter, fx kontorer, mødelokaler og en stor personalestue med tekøkken samt wc, bad og en garderobe med aflåselige skabe.

På både lofter og vægge i grupperummene er der opsat akustikplader. Det er med til at skabe et godt lydmiljø for børn, pædagoger og bygningens andre brugere.

Belysningen er fuldt automatiseret LED-belysning med dagslysstyring der styres af sensorer. Desuden kan lyset overstyres via fjernbetjeninger. Det betyder bl.a., at der spares på energien, da der ikke brænder unødigt lys i rum uden aktivitet. På alle etager er der opsat acces points til WiFi-adgang. 

Luft-til-vand varmepumper benyttes til opvarmning af bygningen, der er udstyret med gulvvarme udført i 2 zoner pr. modul (trådløs termostatsstyring). Opsætningen er suppleret af en kombinations varmtvandsbeholder/varmepumpe (luft/luft og luft/vand), som forsyner med varmt brugsvand og giver et tilskud til rumopvarmningen.

Valget af bæredygtige tiltag som fx varmepumper, vandvarmere med varmegenvinding, LED-belysning, PIR-sensorer med dagslysstyring og berøringsfrie armaturer er med til at skabe en energivenlig bygning.

Selv om den nye svanemærkede daginstitution er et midlertidigt og flytbart byggeri, er den som alle Ajos' modulbyggerier opført efter retningslinjerne i BR18 og efterlever således alle krav, som var det et permanent byggeri. 

Og hertil skal lægges, at skolen lever op til Svanemærkets skrappe miljø- og kemikaliekrav samt de krav, der også stilles til materialer, produktionsfasen, byggeprocessen samt affalds- og recirkuleringsfasen.


Denne side gør brug af cookies. Ved at browse videre accepterer du brugen af dette Læs mere om cookies