Få Svanemærket dit byggeri

Ajos har videreudviklet sit pavillonkoncept, så alle vores pavillonmoduler der i dag produceres, lever op til Svanemærkets strenge krav. Det betyder, at du nu kan få Svanemærket din midlertidige og flytbare bygning.

Ajos har i mange år haft stor fokus på at midlertidige og flytbare pavillonløsninger skal produceres og opføres bæredygtigt, så det er et naturligt skridt på rejsen, at vi nu har fået licens til at kunne opføre svanemærket byggeri. 

Ajos har har opnået Svanemærket inden for byggeri

For en svanemærket bygning er både et godt valg for miljøet og for de mennesker, der skal producere, opstille og opholde sig i bygningen, da den lever op til skrappe krav i hele dens livscyklus. Der stilles nemlig krav til materialer, produktionsfasen, byggeprocessen, brugsfasen samt affalds- og recirkuleringsfasen.

Der stilles bl.a. skrappe krav i forhold til at udelade miljø- og sundhedsskadelige stoffer i både byggematerialer og kemiske produkter. Der er krav til alt fra maling, lim og fugemasse til isolering, gulvbelægning og vinduer. Kort sagt ALLE materialer, der bruges til at producere og opstille bygningen.

Foruden at sikre et højt niveau på miljø og sundhedsområdet, sikrer valget af materialer også et lavt energiforbrug. Det betyder en lav klimabelastning i hele bygningens levetid, såvel som det er med til at sikre en lav energiregning. Samtidig er svanemærkede bygninger kendetegnet ved et godt indeklima inden for ventilation, dagslys, fugtsikring og afgasning af skadelig kemi.

Alle Ajos’ pavillonmoduler bygges i træ og produceres hos Scandi Byg, der udelukkende anvender FSC/PEFC-certificeret træ, såvel som alle deres leverandører er FSC-certificerede. Når du lejer din pavillonløsning hos Ajos, er du derfor sikker på, at bygningen udelukkende er opført af træ fra bæredygtigt forvaltede skove og er lovligt fældet, hvilket bl.a. er med til at afhjælpe store tab af biodiversitet, jorderosion samt lokale og globale klimapåvirkninger.

For at kunne dokumentere, at Ajos rent faktisk efterlever de mange skrappe miljø- og kvalitetskrav, bliver produktionsfasen, byggeprocessen og det færdige byggeri kontrolleret af Miljømærkning Danmark, såvel som en uvildig byggesagkyndig gennemgår kvaliteten af det færdige byggeri. 

Målet med Svanemærket er at mindske den samlede miljøbelastning fra produktion og forbrug. Derfor skal et svanemærket byggeri leve op til skrappe krav i hele livscyklus, dvs. krav til både materialer, byggeprocessen, brugsfasen samt affalds- og recirkuleringsfasen. Set i den kontekst, er det meget positivt, at Ajos, der udlejer flytbare og midlertidige bygninger, har taget et stort ansvar ved at komme med på Svanemærkets rejse,” udtaler Martin Fabiansen, direktør i Miljømærkning Danmark.

Hvad er Svanemærket? 

Svanemærket er Nordens officielle miljømærke. Målet med Svanemærket er at mindske den samlede miljøbelastning fra produktion og forbrug.

Styrken ved Svanemærket er, at mærket ser på helheden, hvilket gavner både mennesker, miljø og jordens ressourcer. Det betyder, at hele livscyklus - fra råvarer til produktion, brug, bortskaffelse og recirkulering - er med i vurderingen, når Svanemærkets krav bliver fastsat.

Miljømærkning Danmark, der har ansvaret for Svanemærket i Danmark, kontrollerer og certificerer svanemærkede produkter og services. Og sikrer gennem dokumentation og kontrol, at Svanemærkets skrappe krav bliver overholdt.

95 procent af danskerne kender Svanemærket, og 63 procent ser efter det, når de køber ind.

>> Læs mere om svanemærket på www.ecolabel.dk.

>> Hent Miljømærkning Danmarks faktablad for byggeri.

 

Denne side gør brug af cookies. Ved at browse videre accepterer du brugen af dette Læs mere om cookies