Belysning

Ajos udlejer belysning til mange forskellige formål, men indretning og etablering af belysning på byggepladser udgør den største del af Ajos’ arbejde med opsætning af midlertidig lys. Men Ajos udlejer også lys til idrætskampe og -stævner, kræmmermarkeder, dyrskuer, koncerter og festivaler.


Etablering af almindelig belysning og orienteringslys på byggepladser er en vigtig del af arbejdet med at byggepladsindretning, og Ajos har mange års erfaring med begge dele. En væsentlig del af opgaven med at projektere belysning på en byggeplads, er at byggepladsbelysningen skal leve op til Arbejdsmiljølovens bekendtgørelse om indretning af byggepladser.

Ajos bruger lysstofarmaturer med lavenergilysstofrør og HF-koblinger i skure på byggepladser, hvilket resulterer i en betydelig strømbesparelse. Samtidig har armaturerne et mindre spændingsfald, og dermed også et mindre effekttab i fx fordelingskablerne. Desuden giver disse armaturer et øget lysudbytte, lysstofrørene tændes øjeblikkeligt, og lyset flimrer ikke.


Mobilt lysanlæg til brug ved fx tv-optagelser

Ajos udlejer professionelt lys til film- og tv-optagelser samt livestreaming af fx fodboldkampe. Det mobile lysanlæg kan i princippet stilles op alle steder, hvor der skal illuderes dagslys.
- Fire rack med hver 18 lamper
- Lyser med 5.900 grader kelvin (naturligt dagslys)
- 1.000 lux til HD-optagelser
- Bruger ca. 125 ampere pr. rack

>> Læs datablad om det mobile lysanlæg.


Lysmaster   dagpris/kr.
Mast 6 m inkl. bolte og topbeslag 28
Mast 9-12 m inkl. bolte og topbeslag 44
Mast 15 m inkl. bolte og topbeslag 48
Mast 18 m inkl. bolte og topbeslag 57
Mast 24 m inkl. bolte og topbeslag Efter tilbud
Mast 30 m inkl. bolte og topbeslag Efter tilbud
Betonfundament over jord 6-12 meter mast 1.500-2.200 kg 40
Betonfundament over jord 15-18 meter mast 2.500-3.500 kg 48
Betonfundament over jord 24-30 meter mast 5.000-10.000 kg Efter tilbud

Min. 1 uge leje.

Indhent pris for lysanlæg og sæsonleje.

Belysning   dagpris/kr.
Armatur 250 W Højtryksnatrium 12
Armatur 400 W Højtryksnatrium 16
Armatur 1.000 W Højtryksnatrium 59
Armatur Lysrør Køb (*)
Gulvstativ 500 W halogenarmatur Køb
Mobil lysmast 5-13 m m ed 3 x 1.500 W halogenarmatur 159

(*) Tilbagekøbsmulighed 

Alle priser på hjemmesiden er eksklusiv moms.


Denne side gør brug af cookies. Ved at browse videre accepterer du brugen af dette Læs mere om cookies