Vagt og sikring ifm. byggepladsindretning

Der sker desværre en del tyveri fra de fleste byggepladser. Det kan derfor være en god idé at overveje etableringen af en vagtordning på byggepladsen ifm. projektering af byggepladsindretningen. For netop svind kan reduceres kraftigt ved at have en vagt- og sikkerhedsordning, idet størstedelen af tyverierne fra byggepladserne bliver udført eller organiseret af personer med tilknytning til pladsen.

Derfor er det vigtigste element i den generelle sikring af byggepladserne også en meget tæt adgangskontrol, men det kan også skabe yderligere værdi, hvis der etableres overvågning af centrale områder af pladsen både i forhold til øget sikkerhed, men også fordi det kan reducere vagtteamets arbejdsbyrde.

Fx kan det være relevant at overvåge hegn, porte, rondeller, ind- og udkørsel af p-plads og affaldsdepoter og/eller genbrugsplads. Hegnet skal overvåges, hvor der er størst risiko for gennemtrængning, og der bør bruges infrarøde kameraer, som sikrer en effektiv overvågning af området - også i nattetimerne og i tåge m.v. I nogle tilfælde kan det også være en god idé udføre overvågning inden i bygninger.

Foruden ovenstående kan et vagtselskab også hjælpe med at

  • forebygge brand- og vandskade
  • udarbejde døgnrapporter vedrørende sikkerhed på pladsen
  • sørge for at alt unødigt lys er slukket
  • sikre at yderdøre og porte er forsvarligt låst uden for normal arbejdstid
  • skabe overblik over, hvem der er på pladsen på alle givende tidspunkter.

Og vagterne kan hjælpe med at sikre en effektiv brandforebyggelse på hele byggepladsen ved at kontrollere flugtveje, brandmateriel, eftersyn i områder med varmt arbejde m.v. i forbindelse med deres ture rundt på pladsen. Det er derfor vigtigt at vagtselskabets medarbejdere er trænet i brandforebyggelse og brandslukning.

Adgangskort

En effektiv måde at styre kontrollen af trafik på byggepladsen er at udstyre alle personer, der færdes på byggepladsen, med et adgangskort.  Kortet er foruden at være medarbejdernes visuelle identifikation også en elektronisk nøgle, der kan bruges til alt fra adgang til byggepladsen til køb af fotokopier og varer i kantinen.

Adgangskortet vil også fysisk kunne vise, om der er givet køretilladelse, hvilke kurser personen har deltaget i samt identificere førstehjælpere, sikkerhedsrepræsentanter eller lign. visuelt via kortet.

Desuden kan brugen af adgangskort øge sikkerheden, idet servicecenteret hurtigt kan oplyse antallet af medarbejdere og navne på de medarbejdere, der opholder sig på byggepladsen.

Rondeller

Til at styre ind- og udgange for gående personale på større byggepladser bruges tit sikkerhedsrondeller. Rondellerne har til formål at holde styr på hvem, der går ind og ud af byggepladsen og naturligvis at holde uvedkommende ude fra byggepladsen. Disse kan sammenkøres med adgangskortet, så rondellen kan ’låses’ op med adgangskortet.

Denne side gør brug af cookies. Ved at browse videre accepterer du brugen af dette Læs mere om cookies