Logistikprogrammet smartBYG

smartBYG er Ajos’ webbaserede logistikprogram, der kan hjælpe bygherre, rådgiver og byggepladsens brugere med at styre dele af byggepladsens logistik nemt og professionelt.

Alt efter byggepladsens størrelse, kompleksitet eller placering kan logistikprogrammet smartBYG med stor fordel bruges ved, at byggepladsaktørerne booker tid til at få vareleverancer ind på byggepladsen, materialer ind i bygninger, plads på oplags-pladser eller booker mødelokaler og materiel, fx teleskoplæssere, kraner, hejs mv.

På den måde minimeres sandsynligheden for, at byggepladsvejene spærres af trafikpropper, såvel som der ikke opstår uhensigtsmæssige lange køer ved byggepladsindgangene.

Effekten af en professionel styring af logistikken er, foruden ovenstående, også at der skabes et godt samarbejde på tværs af byggepladsens aktører, da de udførende entreprenører - hver især og sammen - bedre kan planlægge udførelsen af deres arbejde, så de ikke spilder unødig tid på at vente på hinanden. Dette er igen med til at styrke sikkerheden og arbejdsmiljøet på pladsen.

Byggepladsens nærmiljø får desuden en mere positiv oplevelse af byggepladsen, hvis køretøjer ikke holder i lange køer uden for byggepladsens arealer.

 


smartBYG er et intuitivt og fleksibelt program, som kunden selv kan tilpasse (uden brug af programmør), så systemet hele tiden matcher byggepladsens aktuelle behov. Det kræver blot, at kunden bliver oprettet som superbruger, hvorefter denne nemt og hurtigt kan tilpasse smartBYG i takt med at behovet på byggepladsen ændrer sig.

En superbruger kan fx selv oprette brugere på byggepladsen, lægge byggepladsteg-ninger ind på byggepladsen og oprette alle de ressourcer på byggepladsen, der skal bookes, fx vareleverancer (porte), indstiksområder, oplagspladser, mødelokaler, ma-teriel osv., såvel som superbrugeren kan generere pdf-rapporter, der kan benyttes ifm. planlægning til bygge- og logistikmøder.  

For hver enkelt ressource kan superbrugeren bl.a. definere følgende:

• Hvilken periode - og inden for hvilke tidspunkter - ressourcen kan bookes
• Hvor mange minutter/timer/dage ressourcen kan bookes
• Hvilke ugedage ressourcen kan bookes
• Om en eller flere ressourcer automatisk skal lukkes for booking i samme tidsrum en bestemt ressource bookes
• Om der skal knyttes en service op på bookingen, fx bestilling af mødeforplejning. 

smartBYG kan også sørge for at bestemte modtagere – enten via e-mail eller sms – informeres om bookinger af udvalgte ressourcer eller modtager en notifikation inden bookingen starter.

 

På den måde sikres det, at al relevant information når rettidigt frem til relevante bru-gere. Sms-modulet muliggør desuden hurtig og effektiv kommunikation til byggepladsens aktører, fx ved brand eller hvis byggeledelsen spontant inviterer til en social event eller lignende.

Ved oprettelse af en bruger fremsendes automatisk velkomstmail med angivelse af brugernavn og login. Alle brugere har personlig profil-side, hvor de kan afvise, acceptere, slette og redigere i bookinger samt rette personlige oplysninger og password. Glemmer en bruger sit password, kan brugeren selv bestille et nyt, såvel som super-brugeren nemt kan hjælpe med at oprette et nyt.

Kunden kan selvfølgelig også vælge at lade Ajos hjælpe med at tilpasse og opdatere byggepladsen i smartBYG.

"smartBYG er et meget intuitivt og brugervenligt logistikprogram, der er nemt at bruge for både almindelige bruger og superbrugere. I forbindelse med et stort byggeprojekt har jeg brugt mange af smartBYG’s forskellige funktioner til at styre logistikken på byggepladsen, fx ved booking af vareleverancer, indhejsning i bygninger, oplagspladser og materiel. Og fordi byggepladsens aktører har booket brugen af materiel via smartBYG, er planlægningen blevet nemmere, spildtiden er minimeret og faktureringsgrundlaget er blevet væsentligt forbedret. Sidstnævnte har haft en signifikant betydning i forhold til at få faktureret brugerne for alt forbrug af materiellet. Yderligere har smartBYG’s indbyggede sms-funktioner været medvirkende til forbedre arbejdsprocesserne og informationsflowet på byggepladsen"

- Procesassistent, Logistik Christian Aksel Høve Thorsen

Denne side gør brug af cookies. Ved at browse videre accepterer du brugen af dette Læs mere om cookies