Fordele ved byggepladsindretning

Der opnås mange fordele ved at samle indretning, etablering og drift af en byggeplads under én professionel aktør. Først og fremmest kan den enkelte byggeentreprenør eller fagentreprenør koncentrere sig om egne kerneydelse og dernæst skabes optimale rammer for byggepladsens infrastruktur.

Men på mange andre områder bliver det nemmere - og i sidste ende billigere - hvis bygherre vælger at samle indretning, etablering og drift af byggepladsen under én aktør. Byggepladsen kan fx nemt og hurtigt tilpasses de aktuelle behov, der opstår i løbet af en byggeperiode, fx op- og nedskalering af skurbyen ved hjælp af et bemandingshistogram. Og der kan fra start af tænkes bæredygtige løsninger ind i byggepladsprojektet.

Én aktør, især en samarbejdspartner, der som Ajos er arbejdsmiljøcertificerede, sikrer ensartet kvalitet og afprøvede arbejdsprocesser, såvel som fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed. Og bl.a. øget fokus på - og positiv påvirkning af - arbejdsmiljøet, er med til at skabe målbare resultater om på området, især i form af færre ulykker. Desuden er en arbejdsmiljøcertificeret samarbejdspartner garant for, at alle overtrædelser af lovgivning og bygherres evt. særlige krav til arbejdsmiljø og sikkerhed på byggepladsen påtales. Og hvis én aktør har ansvaret for sikkerheden på pladsen, vil der også på ethvert tidspunkt kunne skabes et reelt overblik over antallet af medarbejdere på pladsen, fx i forbindelse med en brand.

En anden fordel ved at samarbejde med én fremsynet aktør omkring indretning, etablering og drift af byggepladsen er, at der kan blive gjort op med tanker og vaner som ”sådan har vi altid gjort...”, fx i form af:

 • entreprenører og underentreprenører medbringer selv mandskabsfaciliteter og håndterer driften
 • logistik, arbejdsmiljø og sikkerhed styres decentralt
 • bygherre og rådgiver har ringe indflydelse på sekundære elementer af byggeriet
 • der tænkes ikke i ’byggeplads-image’
 • ingen struktureret hensyntagen til byggeriets naboer
 • ingen eller ganske let hensyntagen til miljøet

Fordi en moderne og proaktiv samarbejdspartner inden for byggepladsindretning er en samarbejdspartner, der varetager arbejdet med at etablere og drive fælles byggeplads ved bl.a. at:

 • referere til byggeledelsen og være dennes sparringspartner
 • støttefunktion med tværgående arbejdsopgaver
 • deltager i byggemøder, sikkerhedsmøder, logistik-møder, optimeringsmøder og lignende
 • opsætning af fællesfaciliteter for alle medarbejdere
 • samlet løsning for logistik, arbejdsmiljø og sikkerhed
 • sikrer naboer mod støj, støv og larm mv.
 • indretter ensartet og struktureret byggeplads
 • tænker i bæredygtighed fra start til slut

Og i forhold til økonomien opnås der hurtigt en del umiddelbare fordele, som enten har direkte eller indirekte effekt på bundlinjen:

 • optimering af udnyttelsesgraden på belægning
 • reduktion i driftsomkostninger
 • minimering af energiforbruget
 • mindre svind
 • reduktion af grænsefladerne
 • minimering af mellemfakturering (DB på DB)
 • fakturaer fra én aktør
 • overblik af den samlede økonomi
 • udtræk af nøgletal
 • overblik over forbrug

Det er endvidere muligt at optjene point oint til certificeret byggeri, fx LEED og DGNB ved at lade indretning, etablering og drift af byggepladsen udgøre en selvstændig del af et byggeprojekt.

Denne side gør brug af cookies. Ved at browse videre accepterer du brugen af dette Læs mere om cookies