Varme hænder også i byggeriet

Sæsonen for opvarmning nærmer sig også på byggepladsen, hvor varme hænder arbejder bedre og mere præcist end kolde.

Der tales så meget om varme hænder. Dem er der brug for også i byggeriet, når kulden sætter ind, så bygningsarbejderne kan levere et både sikkert og effektivt stykke arbejde.
 
- Ajos a/s investerede sidste år i et stort antal kaloriferer, som bl.a. kan sluttes til fjernvarmen, og dermed opnår vi en rigtig god driftsøkonomi i opvarmningen, siger sektionsleder for midlertidige installationer i Ajos, Jan Frandsen.

Lager- og logistikmedarbejder Sami Shaeter er ved at læsse kaloriferer på Ajos' nye transportvogn.

- Opvarmning og dermed varme hænder bidrager ikke alene til arbejdsmiljøet, men opvarmning er også med til at holde byggeriet tørt samt materialer og værktøj i orden. Dermed bidrager varme til effektiviteten.

- Som med alt andet er det en god idé at få opvarmningen planlagt i god tid. Jo tidligere, vi kan sætte ind, des bedre kan vi beregne forbruget, og jo bedre kan vi disponere vores udstyr. Med alt det byggeri, som er i gang og vil løbe videre hen over vinteren, er der ingen tvivl om, at opvarmning let kan blive en knap ressource afhængigt af vejret, siger Jan Frandsen.

- Arbejdstilsynet forlanger 15 grader, hvor der udføres arbejde med begrænset fysisk aktivitet, og det kan vi sagtens klare, når bare byggepladsen er ordentlig lukket af.

- Et af de forhold, der jævnligt giver problemer, er elevatorskakter og ventilationskanaler. De står ofte forholdsvis åbne og trækker meget kold luft ind i byggeriet, fortæller Jan Frandsen.

- En anden udfordring er, om byggeriet egentlig er lukket af. Vi får ofte den besked, at det er en lukket bygning, og så er den langt fra lukket alligevel, når det kommer til stykket. Det giver et langt større varmeforbrug end beregnet, og i nogle tilfælde kræver det mere kapacitet end forventet, hvis vi ikke kan udbedre afdækningen.

Ajos er ved at lave tilsyn med kaloriferer liveret på byggepladsen ved Rigshospitalet Nordfløjen.

- Ofte sætter vi sluser op ved ind- og udgange. Det hjælper meget, og vi sætter en log på varmeanlægget, så byggelederen kan følge med i forbruget og kan tage nogle foranstaltninger for at begrænse varmeforbruget, siger Jan Frandsen.

- Vi er specialister i varme på byggepladser og har meget erfaring med at beregne forbruget af varmekilder og energi. Og vi kan ligeledes facilitere montage af interimslukninger, siger Jan Frandsen.

- Vi oplever hvert år stor efterspørgsel efter varme til byggepladser. Det skyldes først og fremmest vores knowhow. Naturligvis er det vigtigt at have det rigtige up-to-date udstyr og løbende investere i moderne anlæg, men det er ligeså vigtigt at have erfaringen med at dimensionere rigtigt. Vi er specialister i at vurdere, hvor tæt en bygning er. Der skal ske en individuel vurdering af utætheder og luftstrømme i byggeriet, når vi skal opnå en optimal opvarmning, fortæller Jan Frandsen.

Ajos har investeret massivt i varmeudstyr, som er en vigtig del af den samlede bygepladsindretning. Blandt de nye anlæg er et større antal af de svensk producerede El-Bjørn TF30YV, som både kan tilsluttes eksisterende varmeanlæg, såvel som alle andre gængse varmekilder. Og så er de samtidig meget billige i drift - og de leverer en meget effektiv varmefordeling.

Kalorifererne er udstyret med luftfiltre, og samtidig har de indblæsning i tekstilslanger i seks udgange, der sidder i over to meters højde. Det betyder, at luften blæses ind i en højere højde end der, hvor støvet typisk har lagt sig.

Denne side gør brug af cookies. Ved at browse videre accepterer du brugen af dette Læs mere om cookies