Stuetemperatur på byggepladsen hele året

Opvarmning af byggepladser er blevet vigtigere og vigtigere for Ajos de seneste år. Der bygges året rundt, og processer og arbejdsmiljø kræver ofte stuetemperatur.

Ajos har indkøbt meget grej til interimsopvarmning, som det kaldes, når et byggeri under opførelse skal opvarmes midlertidigt, og i dag har firmaets medarbejdere stor erfaring med at beregne, hvor kraftige varmekilder, der skal benyttes på det enkelte byggeri.

Der er en række forskellige muligheder afhængigt af situationen. Er der f.eks. adgang til fjernvarme, så har Ajos udstyr til at slutte til fjernvarmen, og der er også mulighed for at opstille oliefyr på stedet. Ajos benytter i stort omgang kaloriferer, som er en slags radiator med blæser, og samtidig er de fleste monteret med filter, som renser luften.

- Det vigtigste er næsten de såkaldte interimslukninger af byggeriet, som vi også udfører. Det er midlertidige facader enten i form af trærammer med plast eller færdige midlertidige facademoduler. Det er naturligvis afgørende for dimensioneringen af varmen, hvor meget varmetab der er på de midlertidige facader, siger entreprisechef Lars Muldbak.

- Varme er en stor del af vinterbyggeri i dag. Tidligere gik man ned på lavt blus om vinteren, men i dag fortsætter byggeriet uændret sommer og vinter. En vigtig faktor ved opvarmning er også udtørring, og det leverer vi varmeløsninger til hele året, fordi byggeprocesser skal gå hurtigt. Eksempelvis på Rigshospitalet leverer vi punktopvarmning, der følger med arbejdet fra sektion til sektion, efterhånden som arbejdet skrider frem, fortæller Lars Muldbak.

Peter Jansen Ravnsbæk, der er el-tekniker hos Ajos, udfører servicetjek på en kalorifere.
Peter Jansen Ravnsbæk,  der der el-tekniker hos Ajos, udfører et service-tjek på en kalorifere på Rigshospitalet Nordfløjen.

Koordinator Jan Frandsen føjer til, at fleksibilitet er vigtigt ved varmeløsninger, fordi behovene ændrer sig hele tiden.

- For det første ændrer temperatur- og vindforhold sig naturligvis, men arbejdsprocesserne stiller også nogle krav til temperaturer. Eksempelvis kræver malerne nogle gange op til 20 grader, for at de kan arbejde med deres maling, og forskellige typer lim kræver også bestemte temperaturer for at fungere optimalt, så der kan være mange faktorer i spil, siger Jan Frandsen.

En aktuel opgave er opvarmning på Region Sjællands sygehusbyggeri i Slagelse.

- Vi har fået sat fem kaloriferer med filter op. De holder en temperatur på mindst 15 grader, og det fungerer rigtig godt for os. Grunden til, at der skal være så varmt er, at vi skal have udtørret bygningen, så vi kan komme videre, fortæller produktionsleder Lars Rasmussen, M.T. Højgaard, som har byggepladsentreprisen på sygehusbyggeriet.

Ud over at der kræves varme til udtørring og til en del byggeprocesser, er der også bestemmelser i arbejdsmiljøreglerne om temperaturer på arbejdspladser.

Ifølge Arbejdstilsynet vejledende grænser, bør temperaturer under normale klimaforhold ikke komme under 18 grader ved stillesiddende arbejde, 15 grader ved begrænset fysisk aktivitet og 10 grader ved stærk fysisk aktivitet. Der findes dog en række muligheder for afvigelser.

Ajos’ anlæg tager også højde for, at de kan arbejde i stærk frost. Der arbejdes med frostfri væsker på anlæggene, og de kan monteres med alarmer, når temperaturen kommer under et fastsat niveau.

El-tekniker Peter Jansen Ravnsbæk, tjekker om en kalorifere virker som den skal.

Denne side gør brug af cookies. Ved at browse videre accepterer du brugen af dette Læs mere om cookies