Specialskole i Hjørring udvides med pavilloner

Specialskolen for Voksne i Vendsyssel samler aktiviteterne i Hjørring. Den samles ved Specialskolen på Elsagervej, som Ajos a/s udvider med 11 moduler.

Hjørring Kommune har omorganiseret sin arbejdsmarkedsindsats og samler arbejdsrehabilitering og undervisningen af senhjerneskadede, og den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse, STU for unge, på ét sted – nemlig på Specialskolen for Voksne i Hjørring, hvor der dermed mangler plads.

Ajos har opstillet 11 pavilloner med i alt ca. 400 kvadratmeter til Specialskolen for Voksne i Hjørring.

Ajos har opstillet 11 pavilloner med i alt ca. 400 kvadratmeter til Specialskolen for Voksne i Hjørring.

Mens skolen venter på et permanent byggeri, opfører Ajos et pavillonbyggeri på ca. 400 kvadratmeter til undervisningslokaler. Projektet har været udbudt som totalentreprise, hvor Ajos har haft underleverandører til blandt andet at udføre jord- og kloakarbejde.

- Byggeriet er opført at nye moduler, der lever op til BR15. Pavillonerne er blandt andet bygget med gulvvarme, der er tilkoblet det lokale fjernevarmenetværk. Og der er installeret ventilationssystem i bygningen. Den største udfordring var den stramme tidsplan, hvor alle 11 moduler blev stillet op på én dag, fortæller projektkoordinator Torsten Hartvig Rasmussen, Ajos.

- Til trods for stramme tidsplaner er det altid vigtigt for Ajos at levere kundetilpassede løsninger, så da bygherre efter projektstart fremkom med ønsket om etablering af en skydedør i bygningen samt opførelse af udvendig terrasse, fik Ajos hurtigt disse ønsker passet ind i projektplanen, tilføjer Torsten Hartvig Rasmussen.

Der arbejdes både indendørs og med anlægsarbejdet omkring det ny midlertidige byggeri ved Specialskolen for Voksne i Hjørring.

Der arbejdes både indendørs og med anlægsarbejdet omkring det ny midlertidige byggeri ved Specialskolen for Voksne i Hjørring.

Intern bygherrerådgiver Kaj Ole Nielsen har overtaget det kommunale tilsyn med opførelsen midt i processen, og han oplever et velfungerende samarbejde med Ajos.

- Jeg har ikke oplevet problemer med samarbejdet overhovedet. Vi har ikke nyere erfaringer med pavillonbyggeri i Hjørring Kommune. Tværtimod har kommunen afviklet en del ældre midlertidigt byggeri i de seneste år, fortæller Kaj Ole Nielsen.

- Der er også planer om at udbygge Specialskolen med permanent byggeri på et tidspunkt, men lige nu har vi brug for pavillonerne, og ledelsen af skolen opstillede kravene til byggeriet, som blev udbudt i licitation, fortsætter Kaj Ole Nielsen.

Ajos’ pavillonkoncept er udviklet i samarbejde med Scandi Byg, som er Danmarks største producent af pavilloner. Konceptet er overordnet set kendetegnet ved, at det som minimum lever op til det gældende bygningsreglement. Pavillonbyggeri er fleksibelt at indrette, og bygningerne er nemme at udvide. Byggeriet er forberedt for intelligent styring af de elektriske installationer, og der er stor fokus på optimalt indeklima.

Der er mange håndværkere i gang både fra Ajos og fra underleverandører for at klargøre lokalerne til Specialskolen for Voksne i Hjørring.

Der er mange håndværkere i gang både fra Ajos og fra underleverandører for at klargøre lokalerne til Specialskolen for Voksne i Hjørring.

Denne side gør brug af cookies. Ved at browse videre accepterer du brugen af dette Læs mere om cookies