Nu skal byggepladsen sikres mod kulden

Frostsprængte vandledninger kan skabe store og kostbare forsinkelser på en byggeplads. Ajos udfører en del el-tracing, som holder byggepladsens vandforsyning frostfri.

Vand er essentielt for arbejdet på en byggeplads. Både til selve byggeriet og til bade- og toiletfaciliteter for fagfolkene på pladsen. Nu hvor temperaturerne er dalende, og nattefrosten allerede har været en realitet, er det tid til at sikre byggepladsens vandledninger mod frostsprængninger. Den opgave løser Ajos med el-tracing. 

Ved el-tracing lægges en varmetråd på vandledningen og det hele pakkes ind i isolerende materiale. Byggeleder Sune Waage Hansen kvalitetssikrer el-tracingen på byggepladsen ved opførelsen af Nyt Hospital Hvidovre, hvor Ajos er byggepladsentreprenør.

- Ved el-tracing udstyres vandledningerne over jorden med en varmetråd, og samtidig bliver hele ledningen isoleret. Dermed kan frosten ikke angribe ledningen. Hvis vandforsyningen på en byggeplads beskadiges eller helt afbrydes, kan det stoppe et byggeri fuldstændigt. Der er ingen krav om el-tracing, men alternativet kan blive et stoppet byggeri og vandskader fra sprungne ledninger, siger Jan Frandsen, sektionsleder for Midlertidige Installationer i Ajos.

El-tracing er forholdsvist hurtigt at etablere, og Ajos' medarbejdere er allerede i fuld gang på flere byggepladser over hele landet. Både på eksisterende byggepladser og på nye projekter, hvor byggepladsen skal til at etableres.

- Skal byggeriet stå vinteren over, er det en rigtig god idé at få udført el-tracing. Det er vigtigt at tænke ind i en skurby allerede ved opførelsen, da rørføringer kan ligge under gangbroer mv. Vi kan også kombinere el-tracing med overvågning, hvor en indbygget termostat starter opvarmningen, når der bliver brug for det, forklarer Jan Frandsen.

Spørger man Johnny Bak Pedersen, sektionsleder for skure i Ajos, svarer el-tracing på en byggeplads til at skifte til vinterdæk på sin bil.

- Jeg tror, at vi alle på et eller andet tidspunkt har oplevet en bil uden vinterdæk forsøge at køre i sneen. Da ville man ønske, at man havde husket at sikre sig i god tid. El-tracing bør være et fokuspunkt på byggepladserne lige nu. Frosten er undervejs, så det er nu, man skal tage sine forholdsregler, understreger han.

Det er nu, byggepladsens vandledninger skal sikres mod frosten. Her udfører produktionsmedarbejder Jørgen Carsten Schmidt el-tracing på byggepladsen ved opførelsen af Nyt Hospital Hvidovre.

Springer en vandledning, har det store konsekvenser. Især på en byggeplads.

- Hvis der ikke er vand på en plads, er der heller ingen kaffe eller funktionsdygtige toiletter. I dag betyder det, at folkene på pladsen sætter sig ned, indtil vandet er genetableret. Dermed lukker pladsen ned, indtil skaden er udbedret. Samtidig kan et sprunget vandrør give vandskader på det opførte byggeri, og så bliver det for alvor en kostbar omgang, siger Johnny Bak Pedersen. 

I visse situation graves vandledningerne ned på byggepladsen, men da pladsens udformning hele tiden er i bevægelse, er det dyrt at vælge graveløsningen. Andre steder på pladsen er det umuligt at grave, hvis underlaget er et betondæk, fliser eller asfalt. Derfor ligger man vandledningerne synligt ovenpå jorden og el-tracer, og de forberedelser skal sættes i gang nu.

- Hvis man venter til frosten for alvor sætter ind, skal alle have udført el-tracing på én gang, hvilket selvfølgelig ikke kan lade sig gøre. Samtidig sker skaderne samtidigt for alle, så man kan heller ikke forvente, at alle vandskader kan håndteres med det samme. Derfor handler el-tracing om rettidig omhu, siger Johnny Bak Pedersen.

Denne side gør brug af cookies. Ved at browse videre accepterer du brugen af dette Læs mere om cookies