Ledelsessystem sikrer et godt arbejdsmiljø

Ajos er blevet recertificeret og får sit diplom for arbejdsmiljø. Det er især ledelsessystemet med indbygget proaktivitet og evnen til at lære af fejl, der er fokuseret på.

Force Technology har gennemgået Ajos for virksomhedens arbejdsmiljø og den såkaldte audit gik godt, så Ajos er recertificeret.

Ajos har i mange år haft en OHSAS-arbejdsmiljøcertificering (Occupational Health & Safety Advisory Services) eller mere præcist en certificering af arbejdsmiljøledelsessystemet hos Ajos.

- Vi håber jo ikke, at der indtræder arbejdsmiljømæssige hændelser. En del af måden, som vi internt måler vores succes med arbejdsmiljøet, er antallet at arbejdsulykker. Der er endnu ingen arbejdsulykker sket i år, fortæller afdelingschef Lars Muldbak.

Afdelingschef for Midlertidige Installationer, Lars Muldbak, og el-installatør Ronnie Lindfoss er i gang med en pladsrundering i Hvidovre.

- Det er vigtigt for certificeringen, at vi har et ledelsessystem, der tager højde for arbejdsmiljøet. Audit’en ser meget på, om ledelsessystemet fungerer. Det betyder blandt andet, at systemet skal være i stand til at opfange ny lovgivning og nye regler. Det betyder også, at vi skal være i stand til at tage ved lære af situationer som eksempelvis tæt-på-hændelser, fortæller han.

En OHSAS certificering foretaget af Force Technology betyder blandt andet, at Arbejdstilsynet ikke kommer på besøg, fordi egenkontrollen er dokumenteret så grundigt, at det ikke er nødvendigt med Arbejdstilsynets besøg.

Certificeringen indebærer, at ledelsesprocedurer er beskrevet elektronisk og tilgængeligt for alle på de bærbare enheder.

- Vi har mange gode grunde til at lade os arbejdsmiljøcertificere. For det første er det vigtigt, at vore medarbejdere kommer hele hjem. Hele certificeringsarbejdet gør vi ikke alene for at opnå diplomet, men fordi der er masser af sund fornuft i det, siger Lars Muldbak.

Ajos har mange arbejdsfunktioner, der pr. definition er farlige, så det er vigtigt, at alle er omhyggelige for eksempel ved arbejde i højderne med kraner og hejs.

- Vi har efterhånden en del kunder, der kræver certificering af deres leverandører. Det gælder både inden for bygge- og anlægssektoren, det offentlige og inden for industrien.

El-tekniker Lasse Fritzen har stort fokus på arbejdsmiljøet og sikkerheden i forbindelse med installationsarbejde i højden.

- Jeg er også sikker på, at det har stor betydning for rekruttering af dygtig arbejdskraft især nu, hvor der er knaphed. Det gælder alle typer arbejdskraft, og det gælder i særdeleshed på de områder, hvor medarbejderne i særlig grad er udsat for et belastende arbejdsmiljø, siger Lars Muldbak.

Arbejdsmiljøcertificeringen er international og gælder dermed for Ajos’ aktiviteter i Sverige, ligesom internationale koncerner med opgaver i Danmark kan genkende de ledelsessystemer for arbejdsmiljø, som Ajos arbejder med.

Denne side gør brug af cookies. Ved at browse videre accepterer du brugen af dette Læs mere om cookies