En uge med særligt fokus på arbejdsmiljø

Der var fokus på begreberne planlægning, instruktion og tilsyn, da Ajos for nylig afholdt den årlige Arbejdsmiljøuge. ’Hvis du er i tvivl, er du ikke i tvivl’, var et af guldkornene.

Det handler i høj grad om at lære af hinanden. Hvorfor er der nogle, der kan løse en opgave helt uden risiko for eget eller andres helbred, mens andres løsninger er yderst risikable og i værste fald udløser ulykker eller belastning af arbejdsmiljøet.

- Vi bad blandt andet alle ansatte besvare et spørgeskema, hvor medarbejderne skulle svare på, hvordan de ville håndtere forskellige situationer. Vi gav de anonyme besvarelser rød, gul og grøn. På et efterfølgende afdelingsmøde drøftede man så, hvordan man kan gøre de gule og røde til grønne, og hvorfor nogle hopper over, hvor gærdet er lavest? Og med udgangspunkt i de grønne, blev det drøftet, hvordan opgaverne løses bedst muligt, fortæller HR-chef Anne-Marie Benner, Ajos.

HR-chef Anne-Marie Benner og servicemontør Povl Kjær Hilligsø på pladsen i Hvidovre.

- Det gælder om at få talt igennem, hvordan man kan skabe en sikker adfærd og træffe de rigtige valg hver gang. Hvis nogle har fundet en smartere måde at løse en udfordring på, skal det bredes ud til alle, siger Anne-Marie Benner.

Arbejdsmiljøugen bliver holdt en gang om året i hele MTH Group, og Ajos er desuden Arbejdsmiljøcertificeret, så der er et uvildigt tilsyn med arbejdspladsen en gang årligt.

Sætningen om at ’hvis du er i tvivl, så er du ikke i tvivl’ dækker over, at man ikke tager chancer i Ajos.

- Arbejdsmiljøugen dækker over, at vi ikke accepterer ulykker og personskader i Ajos. Vi vil sikre, at vore medarbejdere kommer hele hjem til familien. Vi arbejder med farligt udstyr, og folk kan miste livet, miste lemmer eller miste førlighed. Det må ikke ske. Vi vil ikke have, at folk kommer til skade. Slut. Den er ikke længere, siger Anne-Marie Benner.

God sikkerhed på arbejdspladserne bidrager dog også positivt til effektivitet, og så er det er godt signal over for kunderne. Som Anne-Marie Benner udtrykker det, så giver det et godt og professionelt indtryk, at der er styr på sikkerheden.

Dennis Witek, lager- og indkøbsleder samt arbejdslederrepræsentant på lageret i Vejle.

Der var mange led i Arbejdsmiljøugen. Eksempelvis fik fem medarbejdere en såkaldt intern audit, hvor de bliver testet i deres viden om arbejdsmiljø og sikkerhed. Det er en løbende proces, som alle medarbejdere kommer igennem over tid.

Et vigtigt fokusområde er instruktion og forberedelse af opgaverne. Der er kørt en kampagne om at bruge 15 sekunder på at tænke en kommende arbejdsopgave igennem. Er der eksempelvis styr på værnemidler og er det aftalt i et eventuelt team, hvem der gør hvad.

Ajos havde også tilsyn med arbejdsopgaverne som et fokusområde. Ud over at lederne er på tilsyn, arbejder virksomheden også med to arbejdsmiljøkonsulenter, som skal have indberettet ’tæt på hændelser’. Det er er begreb, der blandt andet kendes fra luftfarten, hvor ’tæt på hændelser’ analyseres for at finde årsager, og hvordan man undgår gentagelser, der eventuelt kan føre til ulykker.

- Det gælder også på arbejdspladserne om at forholde sig til ’tæt på hændelser’. Det er jo situationer, hvor det kun er held eller tilfældigheder, der er skyld i, at ingen kom til skade. Den slags situationer skal undgås, og derfor skal de indberettes og analyseres, siger Anne-Marie Benner.

Arbejdsmiljøugen havde også et par konkurrencer. Der var dels spørgsmål om, hvorfor der føres tilsyn for at understrege opmærksomheden på arbejdsmiljø, og dels blev der uddelt en årlig Arbejdsmiljøpris til en medarbejder, som i særlig grad udviser sikker adfærd. Begge vindere blev belønnet med kontante beløb til en oplevelse sammen med familien.

Adm. direktør Ole Wamsler overrækker Ajos’ Arbejdsmiljøpris 2017 til Michael Søbæk Nielsen, hejsmontør samt tillidsrepræsentant.

Denne side gør brug af cookies. Ved at browse videre accepterer du brugen af dette Læs mere om cookies