Ajos siger ja til IGU-flygtninge

Ajos a/s har indgået det første forløb for Integrationsgrunduddannelsen, IGU med Mohammed Hariri fra Syrien, og flere er på vej.
IGU-forløbene var en del af den såkaldte trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter i 2015. Ajos meldte hurtigt ud, at virksomheden var parat, og efter personlige samtaler med tre ansøgere har Ajos ansat syriske Mohammed Hariri på pladsen i afdelingen i Vejle.

- Vi ville gerne bakke aftalen op og synes på flere måder, at det er en god ordning. Mohammed Hariri har været i et kort praktikforløb og skal være i IGU hos os i to år på fuld tid, hvor han sideløbende går på sprogskole om aftenen. Under forløbet deltager han i to faglige skoleforløb i henholdsvis efteråret 2017 og efteråret 2018, fortæller HR-chef Anne-Marie Benner, Ajos.  

Mohammed Hariri aflønnes af Ajos i den tid, hvor han arbejder i virksomheden. Under skoleforløbene aflønnes han af Vejle Kommune.

Mohammed Hariri er flygtning fra Syrien og han er glad for sit arbejde hos Ajos, hvor han er startet i et IGU-forløb.
Mohammed Hariri er glad for sit arbejde hos Ajos i Vejle. Han kommer fra Syrien, hvor han tidligere har arbejdet med pumper og malerarbejde, men aldrig med kraner.

- Vi har ligesom ved andre interne uddannelsesforløb knyttet en mentor til Mohammed Hariri. Vi har, som aftalen foreskriver, involveret tillidsrepræsentanten, og jeg har kun hørt positive meldinger fra kollegerne. Hvis det går, som vi håber på, så er målet at ansætte ham på almindelige vilkår ved IGU-forløbets ophør, siger Anne-Marie Benner.

Mohammed Hariri drømmer allerede om at blive ansat – måske som kranmontør. Han arbejder lige nu med at klargøre kraner til udlejning, og han har allerede to gange været oppe i den tårnkran, der står på pladsen i Vejle.

- Højden generede mig ikke, så jeg vil gerne være kranmontør, men det er jo lidt tidligt at sige noget om det nu, siger 34-årige Mohammed Hariri, der aldrig har arbejdet med kraner før, men tidligere har beskæftiget med blandt andet pumper og malearbejde i Syrien.

- Jeg fik kontakten med Ajos gennem jobcenteret, og jeg har fået en rigtig god modtagelse her. Der er to mand på pladsen, som fortæller mig om arbejdet og lærer mig op. Sproget er nok den sværeste hindring, siger Mohammed Hariri, som har fået knyttet en kollega som tolk til dette interview, men svarer på halvdelen af spørgsmålene på dansk.

- Alle er positive her. Jeg er glad for at lære, og jeg synes, det er et fint arbejde, siger Mohammed Hariri, der har fået udarbejdet en plan for de arbejdsopgaver, han skal igennem hos Ajos. Det indbefatter blandt andet truck-kørsel og dermed et truckcertifikat, vedligeholdelsesopgaver, udlevering af reservedele og indføring i virksomheds it-systemer til håndtering af reservedele.

Ajos har ca. 40 medarbejdere knyttet til afdelingen i Vejle. Omkring otte af dem har deres daglige arbejde ude på pladsen, og Mohammed Hariri er glad for at være på en overskuelig arbejdsplads, hvor alle kender hinanden.

IGU-forløbet blev indledt 1. februar og løber i to år. Anne-Marie Benner fremhæver et rigtigt godt samarbejde med Vejle Kommune. Hun forventer inden længe at tage initiativ til at få ansat en flygtning i en lignende stilling i Hvidovre.

Mohammed Hariri er startet i et IGU-forløb hos Ajos. I den første periode skal han arbejde med kraner, men senere skal han også lære om hejs og skure.
Mohammed Hariri arbejder i den første periode med kraner, og kommer senere til at beskæftige sig med hejs og skure.

Denne side gør brug af cookies. Ved at browse videre accepterer du brugen af dette Læs mere om cookies