Ajos opvarmer den nye del af Riget

Ca. 120 kaloriferer med i alt 3.500 kW varmer nybyggeriet på Rigshospitalet op. De er tilsluttet fjernvarmenettet for at begrænse energiforbruget.

De 120 kaloriferer på Rigshospitalet leverer 3.500 kW, eller hvad der ca. svarer til opvarmning af 875 parcelhuse. Det dækker over, at byggeriet er stort, men også over at det er en byggeplads, hvor byggeriet nok er lukket, men ikke færdigisoleret.

Ajos leverer varmen til Riget, og der anvendes det nyeste og mest moderne udstyr tilsluttet fjernvarmenettet for at reducere energiforbruget.

- Vi har fået sat varmesystemet i byggeriet i gang allerede i byggefasen og tilsluttet kalorifererne inde i byggeriet, så der er færrest mulige midlertidige installationer, som alt andet lige bruger mere energi. Vi benytter nye eller nyere kaloriferer, som er udstyret med filtre, fortæller sektionsleder for byggepladsindretning og midlertidige installationer hos Ajos, Jan Frandsen.

Ronni Ulm fra Ajos’ entrepriseafdeling udfører service på en af de 120 kaloriferer.

- Vi holder generelt 15 grader i hele byggeriet. Det er den temperatur, som Arbejdstilsynet forlanger på en arbejdsplads, hvor der udføres arbejde med begrænset fysisk aktivitet. Vi har også dele af byggeriet, hvor der skal være varmere på grund af det arbejde, der er i gang. Eksempelvis bliver der malet i en del af byggeriet i øjeblikket, og det kræver en højere temperatur, fortæller Jan Frandsen.

Kalorifererne er udstyret med luftfiltre, og samtidig har de indblæsning i tekstilslanger i seks udgange, der sidder i over to meters højde. Det betyder, at luften blæses ind i en højere højde end der, hvor støvet typisk har lagt sig.

- Vi har stor efterspørgsel efter varme til byggepladser. Det skyldes det først og fremmest vores knowhow. Naturligvis er det vigtigt at have det rigtige up-to-date udstyr, men det er ligeså vigtigt at have erfaringen med at dimensionere rigtigt. Vi er specialister i at vurdere, hvor tæt en bygning er. Det er jo karakteristisk for en byggeplads som eksempelvis Riget, at der er en del utætheder i bygningen, og derfor er det ikke tilstrækkeligt at opmåle og beregne antallet af kubikmeter, men der skal ske en individuel vurdering af utætheder og luftstrømme i byggeriet, når vi skal opnå en optimal opvarmning, fortæller Jan Frandsen.

Ajos har investeret massivt i varmeudstyr, som er en vigtig del af den samlede bygepladsindretning. Blandt de nye anlæg er et større antal af de svensk producerede El-Bjørn TF30YV, som kan tilsluttes eksisterende fjernvarmeanlæg, og er meget billige i drift. De leverer samtidig en meget effektiv varmefordeling.

Logistik- og arbejdsmiljømøde, hvor driftschef Flemming Madsen og logistikkoordinator Anders Andru, begge fra Ajos' entrepriseafdeling, taler med ekstern auditør om bl.a. processer og sikkerhed.

Ud over det optimerede udstyr og den omfattende knowhow inden for hele viften af byggepladsdrift er styringen også en vigtig faktor. Ajos benytter hertil SmartDay, som nu er implementeret i hele organisationen, og ud over at sikre effektiv planlægning, får kunden dokumentation for de udførte opgaver.

Desuden har Ajos selv udviklet det web-baserede logistikprogram smartBYG, der primært anvendes til logistikstyring. På de store og komplekse byggepladser er der eksempelvis ofte lagt en grundig plan for levering af byggematerialer, og her booker de enkelte leverandører sig ind med aflæsning via Ajos’ online system.

Denne side gør brug af cookies. Ved at browse videre accepterer du brugen af dette Læs mere om cookies