Ajos går online med byggestrøm

Arbejdssedler og krøllede lister over materialer er fortid, når Ajos’ medarbejdere etablerer byggestrøm. Alle opgaver disponeres og dokumenteres elektronisk.
At etablere byggestrøm svarer til at forsyne en by med strøm. Storforbrugerne af strøm skal identificeres, og det hele skal dimensioneres rigtigt med tavler og kabler, der har den nødvendige kapacitet.

For at sikre en løbende kvalitetsopfølgning, uanset om det handler om mindre og enkle byggepladser, eller det handler om store sygehusbyggerier, har Ajos indført elektronisk disponering af alle ressourcer ved etablering og servicering af byggestrøm.

Enhver opgave skubbes ud til medarbejderne på deres SmartPhone, hvor det tidligere foregik via en stor planlægningstavle. Det giver en helt anden dynamik og overblik i forbindelse med styringen af vores mange ressourcer, siger entreprisechef Lars Muldbak, Ajos.

- Det gør en verden til forskel. Og det bedre overblik betyder, at vi kan være langt mere fleksible over for vores kunder. Systemet betyder også, at der bliver lavet færre fejl, siger Lars Muldbak.

El-tekniker Jan Frandsen er også glad for systemet og taler bl.a. om muligheden for fotodokumentation af det arbejde, der er udført.

- Tidligere mødte folkene ind på kontoret og udfyldte ugesedler - ofte for en uge ad gangen. Nu taster man hver dag forbrug af både tid og materialer direkte ind på sagen. Det er lettere og der er færre fejlkilder, når man udfylder med det samme. Og det hjælper også meget på processen, at der ikke er andre, der skal skrive ind på sagen f.eks. fra krøllede materialesedler, siger el-tekniker Jan Frandsen.

For Lars Muldbak betyder det mere nøjagtige tilbagemeldinger til kunden.

- For kunden betyder det mere præcise tilbagemeldinger, når den enkelte medarbejder skriver direkte ind på sagen, og der samtidig er mulighed for at dokumentere med fotos. Næste skridt er, at vi kobler systemet op med GPS, så det fremgår af dokumentationen, præcis hvornår medarbejderen er ankommet og har forladt pladsen igen, fortæller Lars Muldbak.

- Systemet giver os større fleksibilitet og øger vores effektivitet, hvilket i sidste ende er til gavn for kunderne. Vi kan f.eks. bedre tage en mand fra en igangværende opgave og sende ham ud til en hasteopgave, fordi vi fra kontoret kan følge den enkelte opgave og har styr på, hvad medarbejderne er i gang med.

- Ajos er specialister i byggestrøm og har både mandskab, udstyr og projekteringsmæssig knowhow i huset. Det betyder, at opgaven kan beskrives, dimensioneres, projekteres, udføres og serviceres i sammenhæng.

Netop service er ofte en afgørende faktor. Hele byggepladsen er afhængig af el-forsyning, og meget arbejde går i stå ved strømsvigt - med produktionstab til følge, så det er vigtigt, at vi hurtigt kan få en montør frem, og det hjælper det elektroniske system også med til.

Arbejdssedler og krøllede lister over materialer er fortid, når Ajos’ medarbejdere etablerer byggestrøm.

El-tekniker Jan Frandsen og entreprisechef Lars Muldbak er i gang med at planlægge forbruget af ressourcerne i afdelingen.

Denne side gør brug af cookies. Ved at browse videre accepterer du brugen af dette Læs mere om cookies