Ajos fremstiller egne mobile nødhjælpsstationer

Ajos er arbejdsmiljøcertificeret og går et skridt længere for sikkerheden på byggepladserne. Firmaet har sammensat sin egen mobile nødhjælpsstation.

Ajos har indrettet et antal mobile nødhjælpsstationer ud fra erfaringer om, hvad der efterspørges ude på byggepladserne. De er lette er flytte og kan anvendes igen og igen.

En nødhjælpsstation indeholder førstehjælpsmaterialer, øjenskyl, ildslukker, informationsmateriale, flugtvejsplaner og dokumentation for seneste eftersyn.

- Vi har brugt vores mange erfaringer som byggepladsentreprenør til at opbygge nødhjælpsstationerne. Der bliver efterspurgt nødhjælpsstationer i en del af vores leverancer, og i stedet for at bygge dem op hver gang, så har vi sammensat en standardstation, og der til en version med hjertestarter, fortæller entreprisechef, Lars Muldbak.

- Der behøver ikke være hjertestarter så mange steder på byggepladserne, som der skal være førstehjælp og øjenskyl. De almindelige nødhjælpsstationer sætter vi typisk op på hver etage på en større byggeplads. Ud over at sammensætte nødhjælpsstationerne har vi også mærket materialerne meget grundigt op, så det er let at finde ud af, hvad man skal bruge i den pågældende situation.

- Det er også meget centralt for de nye nødhjælpsstationer, at de er lette at vedligeholde, og det er selvfølgelig noget, som vi tager os af, siger Lars Muldbak.

El-tekniker Patrick Desario fra afdelingen for Midlertidige Installationer i Ajos med en mobil nødhjælpsstation.

I første omgang indgår Nødhjælpsstationerne, når Ajos leverer en byggepladsentreprise, men når der om nogen tid er indhøstet flere erfaringer, og det forhåbentlig bliver en succes, er det planen, at Ajos vil sammensætte et større antal nødhjælpsstationer og lade dem indgå i det almindelig udlejningsmateriel.

- Det er meget typisk for vores måde at arbejde på i Ajos, at vi omsætter praktiske erfaringer ude hos kunderne til nye løsning, så nye kunder får gavn af tidligere kunders erfaringer. Det er også sådan vi arbejder med pavilloner, som indrettes og udstyres efter tidligere kundes erfaringer.

- Førstehjælp og ildslukker til byggepladser er blandt andet efterspurgt, fordi det i Arbejdstilsynets Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde blandt andet hedder, at det er arbejdsgiverens ansvar at sørge for ”passende brandmateriel og redningsudstyr samt fornødne hjælpemidler til førstehjælp i ulykkestilfælde”.

Ajos leverer færdige byggepladsentrepriser, hvor der eksempelvis indgår logistik, adgangskontrol, belysning, øvrig elforsyning og levering af skure, hejs og kraner og nu altså også med den nye type nødhjælpsstationer, som med deres mobilitet kan gøres til en økonomieffektiv løsning og samtidig en sikkerhedsmæssig gode løsning, fordi de bliver vedligeholdt og dermed er intakte og fyldte, hvis uheldet er ude.

Denne side gør brug af cookies. Ved at browse videre accepterer du brugen af dette Læs mere om cookies