Ajos erstatter MUS-samtaler med one-2-one-samtaler

Den årlige MUS-samtale bliver i nogle tilfælde en slags ritual uden effekt. Ajos indfører derfor i stedet konkrete one-2-one-samtaler med nærmeste leder for alle medarbejdere.

Ajos a/s tager det helt usædvanlige skridt at afskaffe MUS-samtalerne. De fører ofte kun til et referat, som ligger og samlet støv indtil næste års samtale. Det vil virksomheden nu ændre på.

- Vi har evalueret MUS-samtalerne, og vi får ikke den ønskede effekt ud af disse møder, fordi udvikling af medarbejdere, og justering af adfærd, skal ske som en løbende proces igennem hele året. Det kan fx være svært at huske episoder et år tilbage, når medarbejderne sidder til den årlige samtale, og det er ineffektivt i forhold til at justere på adfærden, hvis der er brug for dette. Udviklingssamtaler skal jo gerne medvirke til at udvikle den enkelte medarbejder, og sikre, at vi er lynhurtigt justerer i forholdet mellem den enkelte medarbejder og virksomheden, hvis der er behov for det, fortæller HR-chef Anne-Marie Benner, Ajos.

El-installatør Ronnie Lindfoss (tv.) og sektionsleder Jan Frandsen inspicerer Ajos elmateriel på pladsen som afslutning på den månedlige one-2-one-samtale, Jan Frandsen indkalder Ronnie til.

El-installatør Ronnie Lindfoss (tv.) og sektionsleder Jan Frandsen inspicerer Ajos elmateriel på pladsen som afslutning på den månedlige one-2-one-samtale, Jan Frandsen indkalder Ronnie til.

- Gennem de seneste 1½ år har Ajos med succes gennemført månedlige one-2-one-samtaler mellem mange af funktionærerne, og nu udbreder vi denne mødeform til hele virksomheden. Det er møder med et lidt mere ’ad hoc’-præg, og man kan tage aktuelle problemstillinger op, så de ikke skal vente til den årlige MUS-samtale.

- Formålet med MUS-samtalerne var jo i sidst ende at skabe et værktøj til at drive virksomheden mere effektivt ved, at medarbejderne årligt fik konstruktiv feedback, men der oplever vi, at hyppigere samtaler med konkret aktuelt indhold er et langt bedre redskab. Vi tror på, at vi på denne måde kan optimere, og blive mere skarpe på, vores arbejdsopgaver, fortæller Anne-Marie Benner.

- Form og indhold på møderne vil variere fra jobfunktion til jobfunktion. Det vigtigste er, at lederne, i samarbejde med den enkelte medarbejder, får lavet en fornuftig mødeagenda, hvor relevante områder, som fx performance, adfærd, udvikling, arbejdsglæde kontinuerligt italesættes. Nogle gange kan samtalerne nok klares på kort tid, og andre gange bruges lidt længere tid. Det er situations- og funktionsbestemt. Det handler jo også meget om at få indarbejdet en kultur, hvor medarbejdere med ledelsesansvar bliver bedre til at tage de løbende samtaler, siger hun.

En gang årligt vil one-2-one-samtalerne være en del af den enkeltes lønsamtale. Her får medarbejderen konkret feedback på egen performance, og denne vil være medvirkende til den enkeltes lønfastsættelse. Hvis en medarbejder eksempelvis har erhvervet sig nogle nye kompetencer og kan udføre nogle ekstra arbejdsopgaver, så tæller det positivt, men hvis den pågældende eksempelvis slækker på sikkerheden, så tæller det negativt ved den årlige lønfastsættelse. Dermed hænger lønfastsættelsen tæt sammen med indholdet i one-2-one-samtalerne.

Anne-Marie Benner har ikke hørt om andre virksomheder, som konsekvent har valgt at afskaffe MUS-samtalerne. Hun understreger, at det er gjort for at forbedre dialogen med den enkelte medarbejder, og for at sikre, at vi alle hele tiden arbejder i samme retning.

Medarbejderne hos Ajos er spredt over hele landet, dels i de to afdelinger i Hvidovre og Vejle, dels på byggepladser med byggepladsentrepriser og dels med salg, projektering og montage af kraner, hejs, skure, moduler og midlertidige elinstallationer. Derfor vil samtalerne i fremtiden også blive lagt, når det praktisk passer ind i arbejdsrytmen, og når det er relevant at den enkelte får feedback og mulighed for udvikling i sit job.

Denne side gør brug af cookies. Ved at browse videre accepterer du brugen af dette Læs mere om cookies