Ajos' el-autorisation fornyet efter lovpligtig kontrol

Udlejningsvirksomhedens kvalitetsledelsessystem (KLS) har været gennem obligatorisk gennemgang fra Teknologisk Institut.

Alt arbejde med el-installationer er omfattet af krav om autorisation hos den udførende. Selv om det kun er midlertidige installationer på en byggeplads, er der ingen undtagelser. Heller ikke for udlejningsvirksomheden Ajos, der blandt mange opgaver tager sig af alle de midlertidige installationer på en byggeplads. Herunder byggestrøm.

Sektionsleder for Midlertidig Installationer, Jan Frandsen (tv.), og el-installatør Ronnie Lindfoss, gennemgår dele af KLS-systemet på en iPad.

Ajos' fastholdelse af autorisationen kræver, at virksomhedens kvalitetsledelsessystem (KLS) med jævne mellemrum bliver gennemgået og godkendt af en ekstern kontrollant, samt at autorisationen er tilknyttet en faglig ansvarlig i virksomheden, der er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen.

Det ansvar ligger i Ajos i hænderne på el-installatør Ronnie Lindfoss. Han er Ajos' bærer af el-autorisationen og dermed garant for, at det el-arbejde, som udføres af fagfolkene i afdelingen for Midlertidige Installationer, udføres i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.

- Vi har som autoriseret virksomhed et stort ansvar at leve op til, når vi skal sikre, at byggepladsen fungerer og lever op til sikkerhedskravene, og det tager vi som en selvfølge. Det forudsætter, at vi hvert andet år skal til en obligatorisk eksamen for at blive re-certificeret for at beholde vores el-autorisation, og det gør vi med glæde, forklarer Ronnie Lindfoss.

I praksis betyder det, at han får besøg af en kontrollant fra Teknologisk Institut.

- Vedkommende spørger ind til vores KLS-system og udfører en stikprøvekontrol. Hvordan bemander vi vores opgaver, hvad er medarbejdernes kompetencer, er udstyret kalibreret, er kalibreringerne dokumenteret og mange andre ting. Re-certificeringen tager omkring tre timer, hvor der kan blive spurgt ind til alt. Hvad vi siger, skal også kunne bekræftes af grundig dokumentation, og den skal jeg kunne fremvise på kontrollantens ønske, siger Ronnie Lindfoss.

Servicemontør Mike Jensen (tv.) tester en tavle med en installationstester, mens el-installatør Ronnie Lindfoss kvalitetssikrer processen.

Han havde for nyligt besøg af kontrollanten. Udfaldet af "eksamen" var en fornyelse af el-autorisationen uden forbehold.

- Vi udfører i det daglige vores egne løbende kontroller, så vi har hele tiden styr på situationen. Vores elektrikere udfører slutkontrol og indrapporterer digitalt via iPads direkte til KLS, når de er ude på opgaven. Ajos forventer, at jeg har styr på tingene, og det viste kontrollen også, at jeg havde, så det er bare godt, siger Ronnie Lindfoss.

For Ajos' mange kunder i byggebranchen foregår en kontrol som denne uden deres involvering. Men hvis Ajos' ikke havde sin el-autorisation, ville det med det samme have en effekt for kunderne, understreger Jan Frandsen, sektionsleder for Midlertidige Installationer i Ajos.

- Det ligger mig selvfølgelig meget på sinde, at vi har den krævede autorisation. Den betyder, at vi må have med strøm at gøre, og det ville være en katastrofe, hvis vi ikke havde den. I så fald måtte vi ikke selv tilslutte kraner, skurvogne, opsætte midlertidig strøm og lys på festivaler og kræmmermarkeder etc. Vi ville være nødt til at hyre andre til opgaverne, og det ville selvfølgelig betyde, at vi ikke kunne udfylde rollen som udlejningsvirksomhed i samme høje grad, som vi gør i dag.

- Konsekvenserne ville være omfattende, men når det er sagt, så har jeg aldrig været urolig for, at vi skulle miste el-autorisationen. Jeg ved, at Ronnie har styr på situationen, og det understregede den nylige kontrol også, siger Jan Frandsen.

Denne side gør brug af cookies. Ved at browse videre accepterer du brugen af dette Læs mere om cookies